سخن مدیرعامل هتل صدف محمودآباد

به نام ایزد یکتا

در تمامی ادوار تاریخ بشریت ، سفر همواره نقش به سزایی را در شکل گیری و تکامل فرهنگ ها و آشنایی ملل مختلف با فنون و دستاورد های دیگرسرزمین ها، ایفا نموده است.
درباره تاریخ سفر و مزایای آن سخن بسیار است اما در دنیای پیشرفته امروز که تمامی جهان به صورت دهکده ای جهانی در آمده است،سفر و گردشگری به جزیی از ملزومات یک زندگی مدرن تبدیل شده است وصنعت توریسم یکی از بزرگترین صنایع کشور ها میباشد.
بدون شک در این عرصه گسترده و تنگاتنگ هتل هایی میتوانند موفق باشند که خلاقیت و نوآوری را شعار خود قرارداده و انعطاف پذیری در مقابل خواسته های مسافران و میهمانان را به عنوان بخشی از وظیفه و کسب و کار خویش قلمداد کنند.
مجموعه هتل صدف محموداباد با توجه به پتانسیل های بی نظیر و بی بدیل گردشگری در خطه مازندران و با تکیه بر دانش و توانمندیهای پرسنل و کادر اجرایی خود و نیز با اتکاء بر روشهای نوین هتلداری و گردشگری همواره کوشیده است تا امکانات مطلوب اقامتی ، پذیرائی ، تفریحی و ورزشی هتل آپارتمان سه ستاره را در محیطی خاطره انگیز و به یاد ماندنی با حداکثر کیفیت در جهت تامین نیازها، انتظارات و افزایش رضایت هر چه بیشتر میهمانان ارائه نماید.
برای دستیابی به این اهداف، مجموعه هتل صدف محمودآباد متعهد به حرکت در محورهای زیر است:

ارتقاء بهره وری

احترام به خواسته ها ،ارزشها و منافع میهمانان و شهروندان

تلاش مستمر جهت رفاه و آسایش میهمانان و شهروندان

ایجاد محیط مناسب منطبق با شئون اسلامی – ایرانی

افزایش سطح سلامت عمومی ،جسمی، روانی میهمانان و شهروندان

طبخ و ارائه غذای سالم، ایمن و بهداشتی و سایر امکانات

بهبود مستمر فرایندهای هتل و توسعه خدمات در راستای تامین نیازها و انتظارات میهمانان و شهروندان

ارتقاء سطح مهارتی و دانش پرسنل اداری – خدماتی

ما حیات خود را در گرو رضایت میهمانان محترم خود می دانیم و پذیرش و ارائه خدمات مطلوب و بهبود کیفیت و کمیت این خدمات، سیاست اصولی ما می باشد و بر این اساس خط و مشی خود را با تاکید بر موارد فوق و در جهت اثر بخشی عملکرد سیستم دنبال خواهیم کرد.

با احترام

مهدی طاهریان